Novinky

Hlasovací zařízení Ministr

2.1.2020

Hlasovací systémy pro školy, univerzity, firmy !
Konkrétně tyto hlasovátka byly dodávány do Fakultní nemocnice Hradec Králové
Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Hradci Králové, klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku.... .
Tak ať jim slouží

Bussiness partner

Naše společnost je auto­­ri­zo­va­ným distri­bu­to­­rem těchto zna­ček: