Nacházíte se na stránce: Nabídka » Prodej a pronájem » Komplexní řešení » Komplexní řešení » učebny a školící místnosti

učebny a školící místnosti

učebny a školící místnosti

Stále více cítíme, že zaujmout posluchače - studenta či žáka je čím dál více složitější, namáhavější.... .

Abychom celou výuku zpestřili a posluchači ji dostali lidově řečeno „ do krve ", k tomu by nám měla sloužit projekční technika . Posluchač potřebuje mít představu o dané věci, předmětu a vše se mu poté lépe chápe a náš cíl přeci je, aby odcházel ze školení s pocitem : „ že vše pochopil a vše s si dokáže živě představit ... ." .

Ale podívejme se na celou věc také z pohledu lektora- vyučujícího , nebo lépe řečeno uživatele :

Při současném rozvoji technického vybavení běžných přednáškových nebo prezentačních místností již nestačí pouhé propojení všech používaných komponentů s tím, že uživatel si nějak poradí. V rámci jedné školy, firmy nebo jiné organizace je tato varianta samozřejmě plně funkční, jakmile však potřebuje vybavení použít neznalý uživatel, zpravidla se v odlišných způsobech ovládání různých komponentů nevyzná a situace je pro něj spíše deprimující a nepříjemná. Určitým řešením je pro takové prezentace poskytnout vlastní obsluhu, ta je však zbytečně blokována a v podstatě nemá co na práci - tento způsob není tak často v praxi vžitý, ale stále se někde objevuje.

Existuje více řešení , jak veškerou techniku doladit tak, aby vše bylo velmi jednoduché k obsluze, často však zde bývá jako jeden z hlavních uváděn ekonomický aspekt. Na základě našich zkušeností však můžeme říci, že lze navrhnout systém řešení audiovizuální projekce několika způsoby a to již od tzv. jednoduchých přepínačů, zesilovačů až do vrcholných typů řídících systémů.