Nacházíte se na stránce: Nabídka » Prodej a pronájem » Komplexní řešení » Komplexní řešení » konferenční sály

konferenční sály

Konferenční zasedací místnosti a sály

Dá se říci, že tento typ místností v současnosti slouží k presentaci naší firmy , k prezentaci našich myšlenek, idejí firmy . A prezentační technika by nám k tomu měla dostatečně napomáhat . Potřebujete odprezentovat nový produkt a těžce se Vám o mluví - proč nepoužít projektor, nebo plasmu ? Samozřejmě , že velikost obrazu z LCD monitoru nelze srovnávat s velikostí např. 2m obrazu z projektoru , z 50" plasmového televizoru ... .

Tyto zařízení se dají vhodně doplnit i případným ozvučením celé prezentace . Hlavní přínos projekční a prezentační techniky spočívá v efektivní podpoře všech jednání - poté jsou názornější, příjemnější a především rychlejší , což přináší velké časové a finanční úspory .

Při našich instalacích se snažíme dbát na to , aby daná technika byla vždy uzpůsobena jak technickým možnostem zařízení , ale zároveň by mohlo tak i aby mohl tuto techniku co nejlépe intuitivně ovládat běžný uživatel.

Instalovaná technika by měla sloužit co nejširšímu okruhu uživatelů a tím zároveň vyhovovat širokému využití konferenčních místností - počínaje běžným obchodním jednáním, malou poradou a schůzí až např. školením ... .

Jestliže je Vaše konferenční místnost ještě ve výstavbě a ještě nevíte , co byste chtěli v budoucnu používat , kde a co by bylo vhodné připravit ( např. po stránce kabelové infrastruktury ), kontaktujte nás - rádi Vám poradíme !